KUSHITANI UNDER WEAR


KUSHITANI FLAT FIT UNDER

กับการออกแบบชุดซับในตามสรีระศาสตร์อย่างเหมาะสม ที่ช่วยให้ลดความเหนื่อยล้า และเพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวโดยการลดการสั่นของกล้ามเนื้อภายใต้การขับขี่สถานการ์ต่างๆ และช่วยรักษาเสถียรภาพของการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆ นอกจากนั้นยังเพิ่มการรัดบนกล้ามเนื้อเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลื่อนให้ดีขึ้น ทำให้อ๊อกซิเจนหล่อเลี้ยงได้มากขึ้น ช่วยลดอาการบวม และเมื่อยล้า ด้วยวิธีการผลิตแบบไร้ตะเข็บอันเป็นเอกลักษณ์ ยังช่วยลดความไม่สบายตัว ด้วยการปรับพื้นผิวของชุดซับในในบริเวณแขนเสื้อ และคอ รวมไปถึงช่วงเอว ซึ่งทำให้สามารถพุ่งสมาธิไปที่การขับขี่ได้มากขึ้น วัสดุพิเศษที่ใช้ในการผลิตสามารถซึมซับเหงื่อได้เป็นอย่างดี และแห้งได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งช่วยกันรังสี UV ซึ่งยังส่งผลให้ทำให้อุณหภูมิของร่างกายมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลาGET SOCIAL


การติอต่อ
โทร:02-039-0359
e-mail:punnada@kushitani.com