KUSHITANI MOTORCYCLE EXPAND YOUR LIFE

Men's leather suit size table (cm)

   
width bust waist hip weight(kg) height
M 85~90 70~75 85~90 50~60 165~170
M/L 90~95 75~80 90~95 55~60 165~170
M/LL 95~100 80~85 95~100 60~65 165~170
L/M 85~90 70~75 85~90 55~60 170~175
L 90~95 75~80 90~95 55~65 170~175
L/LL 95~100 80~85 95~100 65~70 170~175
L/2W 94~99 80~85 92~97 65~70 170~175
L/3W 95~100 85~89 95~100 70~75 170~175
L/XL 100~105 85~89 100~103 70~75 170~175
LL/L 90~95 75~80 90~95 65~70 175~180
LL 95~100 80~85 95~100 65~75 175~180
LL/XL 100~105 85~89 100~103 75~80 175~180
LL/2W 99~104 85~89 97~102 75~80 175~180
LL/3W 101~106 89~94 99~104 80~85 175~180
XL/LL 95~100 80~85 95~100 75~80 180~185
XL 100~105 85~89 100~103 75~85 180~185


Lady suit size table(cm)

width bust waist hip weight(kg) height
M 80~83 64~67 88~91 46~50 157~160
M/L 83~86 67~70 90~93 48~52 157~160
L 83~86 67~70 90~93 51~54 161~165
L/LL 86~89 70~73 93~95 53~57 161~165


Men's jacket size table(cm)

width bust waist hip weight(kg) height
S 80~88 65~73 80~88 45~55 160~165
M 85~93 70~78 85~93 50~60 165~170
M/2W 90~98 80~88 85~93 50~60 165~170
L 90~98 75~83 90~98 55~65 170~175
L/3W 95~103 85~92 95~103 70~80 170~175
L/XL 100~108 85~92 100~106 75~85 170~175
LL 95~103 80~88 95~103 65~75 175~180
LL/3W 100~108 93~103 100~106 75~85 175~180
XL 100~108 85~92 100~106 75~85 180~185


Men's pants size table(cm)

width waist hip inseam thigh weight(kg) height
M 70~75 85~90 65~69 48~52 50~60 165~170
M/2W 75~80 90~95 65~69 50~54 55~65 165~170
L 75~80 90~95 70~74 50~54 55~65 170~175
L/2W 80~85 95~100 70~74 52~56 68~73 170~175
L/3W 83~89 97~103 70~74 54~61 73~78 170~175
L/4W 89~95 100~106 70~74 58~62 78~83 170~175
L/5W 95~101 102~108 70~74 60~64 83~88 170~175
LL 80~85 95~100 74~78 54~58 65~75 175~180
XL 85~89 100~103 78~82 58~62 75~85 180~185


Men's jacket & leather pants attached table

Jacket Pants
M M
M/2W,L M/2W,L
LL LL,L/2W
L/3W,L/XL,LL/3W,XL L/3W,L/4W,L/5W


Men EX-1216・EX-1216M・EX-1217R Size Table(cm)

inch 28 29 30 31 32 33 34 35 36
waist 70 73 76 78 81 83 86 88 91
hip 87 90 92 95 97 100 102 105 107


Men's EDWIN pants size table(cm)

inch 28 29 30 31 32 33 34 35 36
waist 71 73 76 78 81 83 86 88 91
hip 88 91 93 96 98 101 103 106 108


Ladies jacket / pants size table(cm)
  bust waist hip weight(kg) height
S 61~64 86~89 42~46 153~156
M 80~83 64~67 88~91 46~50 157~160
L 83~86 67~70 90~93 51~54 161~165


Ladies EXL-1218 size list(cm)
inch 28 29 30 31
waist 62 64 66 69
hip 87 89 92 96


* ไซร์สอาจจะแตกต่างกันได้ในสินค้าแต่ละประเภท
* หนังเป็นสินค้าที่มีพื้นผิวตามธรรมชาติ ที่อาจจะยืด และสึกหรอตามการใช้งาน
โปรดระมัดระวังว่าตารางไซร์ส และสินค้าจริงอาจแตกต่างกันได้เล็กน้อย ตารางนี้ใช้เพียงเพื่อการอ้างอิง

GET SOCIAL


การติอต่อ
โทร:02-039-0359
e-mail:punnada@kushitani.com